BAŞKANIMIZDAN

  ÖNEMLİ DUYURULAR
ŞUBAT 2019 MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
2019 YILI AİDATLARI HAKKINDA
OCAK 2019 MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
OCAK-ŞUBAT- MART 2019 NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA
ARALIK AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
KASIM AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA..
EKİM AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
EKİM-KASIM-ARALIK 2018 NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA...
EYLÜL AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
AĞUSTOS AYI (2018 ) MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA.
TEMMUZ AYI MOBİL LİSTESİ HAKKINDA
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2018 NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA( güncel 25.06.2018)
NİSAN-MAYIS-HAZİRAN (2018) NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA (güncel listedir)
HAZİRAN AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
60mg Psödoefedrin İçeren Müstahzarlar 01/06/2018 Tarihi İtibariyle Kontrole Tabi
2018 ADALET BAKANLIĞI (CEZAEVİ)SÖZLEŞMESİ ODAMIZA ULAŞMIŞTIR.
2018 SGK VE 2018 TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ ODAMIZA ULAŞMIŞTIR.
MAYIS AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
SGK NİSAN AYI FATURA TESLİM GÜNÜ HAKKINDA
NİSAN AYI (2018) MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA.
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GELEN YASAL İLAÇLARIN SUİSTİMALİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ YAZI HAKKINDA
MART AYI (2018) MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
SGK FATURA TESLİM GÜNÜ HAKKINDA
OCAK 2018 SGK FATURALARI TESLİMİ TARİHİ HAKKINDA
ŞUBAT AYI MOBİL HEKİM LİSTESİ HAKKINDA...
DEVREN SATILIK ECZANE!!!
SATILIK ECZANE MALZEMELERİ HK.
2018 YILI AİDATLAR HK.
OCAK 2018 MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
OCAK ŞUBAT MART 2018 NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA
UŞAK BANAZ DA DEVREN SATILIK ECZANE
ARALIK AYI 2017 MOBİL TURNİKESİ HAKKINDA
KASIM AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
EKİM AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
EKİM KASIM ARALIK 2017 GÜNCEL NÖBET LİSTESİ
SGK RECETE TESLİM GÜNÜ HAKKINDA...
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜN'DEN GELEN ÖNEMLİ YAZI...
MEDİKAL MALZEME FATURA TESLİMİ HAKKINDA ...
AĞUSTOS AYI (2017) SGK FATURA TESLİM TARİHİ HAKKINDA GÜNCEL
EYLÜL AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA (2017)
SGK RECETE TESLİM GÜNÜ HAKKINDA...
AĞUSTOS AYI MOBİL LİSTESİ HAKKINDA...
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2017 NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA...
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN DUYURUSU
TEMMUZ AYI 2017 MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
HAZİRAN AYI (2017) MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
MAYIS AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
SGK RECETE TESLİM GÜNÜ HAKKINDA...
NİSAN AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
NİSAN MAYIS HAZİRAN 2017 NÖBET ÇİZELGESİ
Mart ayı mobil turnike listesi hakkında...
ŞUBAT AYI MOBİL HEKİM LİSTESİ HAKKINDA...
SGK RECETE TESLİM GÜNÜ HAKKINDA...
SGK FATURALARI'NIN TESLİM TARİHİ HAKKINDA
OCAK 2017 MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
OCAK ŞUBAT MART 2017 NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA GÜNCEL...
ARALIK AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
KASIM AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
EKİM KASIM ARALIK 2016 NÖBET LİSTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GÜNCEL...
EKİM AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
AĞUSTOS AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
TEMMUZ AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2016 NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA GÜNCEL
HAZİRAN AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ ...2016...
MAYIS AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016 NÖBET ÇİZELGESİ EN SON HALİ(30.03.2016)
MART 2016 MOBİL TURNİKE LİSTELERİ
  İSTATİSTİKLER


   Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızın Özlük Hakları Hakkında

41.A.00.005094
18.07.2018


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, 6643 Sayılı Yasamızın 4. Maddesi uyarınca "azasının maddi ve manevi menfaatlerini koruma" görevi verilen Birliğimiz, kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde bugüne kadar birçok girişimde bulunmuş ve bulunmaya da devam etmektedir. Birliğimizce düzenlenen birçok toplantı, çalıştay ve kongrede, konu gündem edilmiş, kamuda çalışan meslektaşlarımızın talepleri biraraya getirilerek ilgili Bakanlıklar ile paylaşılmıştır. Bunlara ek olarak, Sayın Sağlık Bakanlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımız, Eczacı Milletvekillerimiz, Bakan Yardımcılarımız ve Müsteşarlarımız ile yapmış olduğumuz tüm görüşmelerde, kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ana gündem maddelerimizden biri olmuştur.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönündeki diğer tüm taleplerimizin yanında; 5 - 8 Mart 2015 tarihinde düzenlemiş olduğumuz Kamu Eczacıları Kongremizde alınan kararlardan biri olan "fiili hizmet süresi zammı" uygulamasından meslektaşlarımızın da yararlanabilmesi adına bugüne kadar ilgili Bakanlıklar
nezdinde birçok girişimimiz olmuştur. Bu sebeple, meslektaşlarımızın "fiili hizmet süresi zammı" alabilmelerini sağlayacak kanun değişikliği maddesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 18.07.2018 tarihinde sunulmuş olan Kanun Teklifi içinde yer alması kuşkusuz bizleri sevindiren çok önemli bir gelişmedir.

Malumunuz olduğu üzere, "Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Kanun Teklifinin 10. Maddesi ile fiili hizmet süresi zammı uygulanacak "Kapsamdaki İşler/İşyerleri"ne "İnsan sağlığına ilişkin işler" maddesi eklenmiş ve bu madde ile kamuda çalışan meslektaşlarımız da fiili hizmet süresi zammı alacaklar kapsamına dâhil edilmiştir. Buna göre Kanun Teklifinin kabul edilmesiyle kamuda çalışan meslektaşlarımız çalışmış oldukları her 360 güne karşılık olarak 60 gün fiili hizmet süresi zammı alacaklardır.

Bununla birlikte, İlgili Kanun Teklifinin 4. Maddesinde sadece "tabip ve diş hekimi emeklilerine", emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması öngörülmektedir. Öncelikle, kamuda çalışan bir sağlık çalışanı olarak eczacı meslektaşlarımızın da Kanun Teklifinin 4. Maddesinde yer verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Kanun gerekçesinde de ifade edildiği gibi doktor ve diş hekimi emeklilerinin almakta oldukları aylıklarının "aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri hizmetle mütenasip olmaktan çok uzak ve muadillerinin çok gerisinde olma" durumunun kamuda çalışan eczacı meslektaşlarımız için de geçerli olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu sebeple, Kanun Teklifini değerlendirecek Esas Komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmelerde, Teklifin 4. Maddesine eczacı meslektaşlarımızın dâhil edilmesi eşitsiz ve hakkaniyetten uzak bir durumun ortaya çıkmasını engelleyecektir.

Bu konuda, meslektaşlarımızın da aynı madde kapsamına alınabilmesi için Birliğimizce gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Önümüzdeki hafta başında Komisyon'da görüşülmeye başlanacak Kanun Teklifi ile ilgili girişimlerimize ek olarak, illerinizde kamuda çalışan meslektaşlarımızın konudan haberdar edilmesi ve bölgenizdeki milletvekilleri ile ivedilikleiletişime geçerek bahse konu Kanun Teklifinin 4. maddesinde öngörülen kapsama eczacıların dadâhil edilmesi yönündeki talebimizi aktarmanız büyük bir önem teşkil etmekte olup, bu yöndeki girişimlerinizin mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına çok önemli olduğu hususunu bilgilerinize saygılarımla rica ederim.

 

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter


   23.02.2019 CUMARTESİ  NÖ.ECZ.
   UŞAK TURNİKE SİSTEMİ
SOSYAL HİZMETLER TURNİKESİ
YILDIZ ECZANESİ  Sıradaki
CEZAEVİ TURNİKESİ
EYMEN ECZANESİ  Sıradaki
İL JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI
Seçiniz  Sıradaki
YATAN HASTA TURNİKESİ
SEVİM ECZANESİ  Sıradaki
ERİTROPOİETİN - DARBEPOETİN TUR.
MERT  ECZANESİ  Sıradaki
ERİTROPOİETİN - DARBEPOETİN TUR.
Seçiniz  Sıradaki
SGK KAN ÜRÜNÜ TURNİKESİ
POYRAZ ECZANESİ  Sıradaki
DİYALİZ MER. ÇIKAN ERİTROPOİETİN DARBEPOİETİN HARİCİ İLAÇLAR
Seçiniz  Sıradaki
KANAKINUMAB TURNİKESİ SIRASI
Seçiniz  Sıradaki
  İLAN PANOSU
Personel Arayan Eczacılar
İş Arayan Personeller
Mesul Müdür İlanları
Kullanıcı Adı :
Şifre :
   
copyright © 2016Tüm hakları www.usakeczaciodasi.org.tr Uşak Eczacı Odası'na aittir. Bu sitede yer alansağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
İslice Mh. Annaç Sk.Hacer Baykın Apt.No:17 K:3 D:5  Tel : 0 276 223 21 04 - 227 42 88  Faks: 0 276 227 42 89