İŞYERİ HEKİMLERİNCE DÜZENLENEN MANUEL REÇETELER HAKKINDA..SGK'NIN WEB SAYFASINDA YAYINLANAN 20.07.2018 TARİHLİ DUYURUYA İSTİNADEN; 10.09.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN İŞYERİ HEKİMLERİNCE YAZILAN MANUEL REÇETELER KARŞILANMAYACAKTIR.BİLGİLERİNİZE SUNULUR.