İŞKUR Destekleri Hakkında..41.A.00/15964

29.07.2019

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi:21.01.2019 tarih ve 10124 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız,

İlgide kayıtlı Bölge Eczacı Odası yazımız ile, İŞKUR tarafından istihdamın artırılması amacıyla işçi ve işverenlere sunulan ve mevcut durumda eczanelerin de faydalanabileceği “İlave İstihdam Teşviki” ve “İşbaşı Eğitim Programı” destek şartları ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi verilmişti.

İŞKUR tarafından sunulan söz konusu destekler ile ilgili olarak aynı şekilde devam etmekte olan şartlar aşağıdaki şekildedir:

İlave İstihdam Teşviki;

27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı (2.mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 19 ve 21'inci maddeler kapsamında uygulanacak bu teşvik ile; 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilen her bir sigortalının, sigorta primleri ile vergilerini 12 veya 18 ay süreyle ve işyerinin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak değişen tutarlarla karşılanmaktadır.

İlave İstihdam Teşviki için Sigortalı Yönünden Aranılan Şartlar;

İlave İstihdam Teşviki için İşyeri Yönünden Aranılan Şartlar:

İlave İstihdam Teşviki için Destek Tutarı ve Destek Süresi;

Ayrıca; 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işyeri; 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlanabilecektir.

Ancak; bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

ÖRNEK:

İşletmede destek kapsamına giren bir sigortalının işe alındığı ve 2018/Şubat ayında bu sigortalının prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 2.558,40  TL olduğu varsayıldığında; bu sigortalı için ödenmesi gereken

İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı için İşveren Yönünden Aranılan Şartlar:

İşbaşı Eğitim Programı için Katılımcı Yönünden Aranılan Şartlar:

İşbaşı Eğitim Programı teşviki ile ayrıca;

Konu hakkında bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter