Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkında..Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkında
  
Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından, 30.07.2019 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazetede, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 

Bu kapsamda 05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikte meydana gelen değişiklikler karşılaştırmalı olarak ekli tabloda yer almaktadır. 

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ