T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’a Gönderilen Talep Yazımız Hakkında..T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’a

Gönderilen Talep Yazımız Hakkında

 

Birliğimiz tarafından 30.04.2020 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’a gönderilen ve aşağıda yer alan “COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Eczacılık Hizmetleri Hakkında” konulu yazımız ile,

Eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın COVID-19 ile mücadelede güvenle hizmet vermeye devam edebilmesi ve ödeme dengelerinden kaynaklı olarak bozulan eczane ekonomilerine katkı sağlanabilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından koruyucu tedbirlerin ve teşviklerin başlatılması,

Bu doğrultuda,

konularında taleplerimiz iletilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ