Medikal Ürünler Komisyonu Toplantısı Hakkında..Medikal Ürünler Komisyonu Toplantısı Hakkında

 

Medikal Ürünler Komisyonu, 10 Temmuz 2020 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Ecz.Oğuzhan Ulutaş’ın başkanlığında, Bölge Eczacı Odalarının temsilcilerinin katılımı ile toplandı.

Toplantıda, Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi’nde yer alan maddelerin iyileştirilmesine yönelik olarak Komisyon üyelerinin görüş ve önerileri alındı.