SGK Protokol Görüşmeleri Hakkında..SGK Protokol Görüşmeleri Hakkında

 

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasındaki Protokol görüşmelerine, 10 ve 13.07.2020 tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda devam edildi.

Protokol görüşmelerine,

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanı Fatih Sarıoğlu, Eczane Protokol/Sözleşme ve Mevzuat Şube Müdürü Ecz.Meral Aksoy Kalıpçı, Eczane Sözleşme/Protokol Şube Müdürü Ecz.Merih Dizici, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Hukuk Danışmanı Av.Fatma Ayşen Güngör, Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığından Uzm.Ecz.Nergiz Değirmenci ve Ecz.Berkay Karahan,

Türk Eczacıları Birliği’nden, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu, Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Ecz.Ersun Özkan, Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanı Ecz.Bahtiyar Murat Aras, Elazığ Eczacı Odası Başkanı Ecz.Mehmet Ulaş Güler, Hukuk Danışmanı Av. Hüseyin Öğüşlü, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ecz.Rida Himmet, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreter Danışmanı A. Serkan Mercan ve Türk Eczacıları Birliği Planlama ve Koordinasyon Uzmanı Ecz.Derya Krasniç Kazaz katıldılar.