SGK Protokol Görüşmeleri Hakkında..SGK Protokol Görüşmeleri Hakkında


Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın İsmail Yılmaz ile 17-18 Ağustos 2020 tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr.Mustafa Özderyol, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanı Fatih Sarıoğlu, Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığından Ecz.Berkay Karahan,

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz.Oğuz Ekincioğlu, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Cenk Kes, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Yücel Yenilmez, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm.Ecz.Tahir Özelçi, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ecz.Rida Himmet, Türk Eczacıları Birliği Bilişim Teknolojileri Birimi Koordinatörü Uzm.Ecz.Caner Eryol katıldılar.