EDAK ECZA KOOP HAK...İzmir eczacılar üretim temin ve dağıtım kooperatifi'nin (Edak ) 3.kişiler nezdinde ki alacaklar üzerinden ihtiyati haciz şerhi ile dosyaya konulan diğer tüm haciz şerhleri kaldırılmıştır. Takip dosyasına ödeme yapılmaması konusunu bilgilerinize duyurulur.