SGK İskonto Oranı Değişen Eczacılarımızın Yapacakları Reçete Düzeltme İşlemleri Hakkında..2018 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'na uygulanacak iskonto oranı değişen eczacılarımızın 01.04.2018-20.04.2018 tarihleri arasında karşılamış oldukları reçeteleri Medula Provizyon sisteminden geri çağırıp tekrar kaydet işlemi yaparak yeni iskonto oranına göre sistemden düzeltmeleri gerekmektedir.

 

Bu dönemde karşılanan ve yalnızca iskonto oranı değişikliği nedeniyle tutarı yeniden hesaplatılan reçeteler için provizyon çıktı yenilenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.Eczacı indirim oranları, 2017 yılı satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır: