2018 SGK VE 2018 TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ ODAMIZA ULAŞMIŞTIR...2018 SGK PROTOKOLÜ İLAÇ TEMİNİ SÖZLEŞMESİ VE EKİNDE OLMASI GEREKENLER

1-Sözleşme yenilemek istendiğine dair dilekçe (odamızdan temin edilecektir)

2-4 nüsha sözleşme metni ( sözleşeme tarihi olarak 01.04.2018 yazılacak)

3-Adres değişikliği olması halinde ruhsat fotokopisi

4-Sözleşmeye Engel Yoktur belgesi (odamızdan temin edilecek )

5-Adli sicil kaydı

SGK VE TIBBI MALZEME SÖZLEŞMESİ TOPLU OLARAK ODAMIZ TARAFINDAN SGK’NA TESLİM EDİLECEKTİR. BU SEBEPLE 12.05.2018 TARİHİNE KADAR SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİNİZİ GERÇEKELEŞTİRMENİZ RİCA OLUNUR.

İskonto Oranları

-           0 -  230.000      arası  %0 1.  kademe  150 TL.

-230.001 -  460.000       arası % 0  1. kademe 250 TL.

-460.001 -  805.000      arası  % 0 1.kademe  350 TL.

 

-805.001 - 1.035.000  arası   % 0,75 2.kademe 450 TL.

 

-1.035.001- 1.380.000  arası  %2,20  3.kademe 500 TL.

-1.380.001 - 1.725.000 arası % 2.20 3.kademe 550 TL.

-1.725.001  -        üzeri         % 2,75  4.kademe 550 TL.

 

SÖZLEŞMELER DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

- 4 nüsha halindeki sözleşmenin hepsinde seri numarasının aynı olduğunun kontrol edilmesi

-Her nüshanın en üst kısma 18..…. ile başlayan SGK Sicil Numaralarının yazılması gerekmektedir.

Sözleşmedeki Boşlukların Doldurulması

-Eczane adresinin listelerle karşılaştırılarak ve ruhsatta olduğu şekilde yazılması (ayrıca kaşelerdeki adresin de aynı olması)

Adres değişikliği olup bildirim yapmamış eczanelerin, adres değişikliği dilekçesi, ruhsat fotokopisi ve İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak olan Ruhsat Teslim Tebellüğ Tutanağı’ nın fotokopisini sözleşmeye eklemeleri

-Eczane ünvanının yazılması,

-Eczacı ad-soyadının yazılması, askerlik, hastalık, vefat vb. durumlarda mesul müdür olması halinde mesul müdür ad-soyadının yazılması,

-“ECZANE” yazan kısma eczane kaşesi basılarak imzalanması (kaşe şeklindeki imza kabul edilmeyecektir. Mutlaka ıslak imza olmalıdır)

-Her nüshanın en alt kısmına  (4 sayfaya da) “Protokol hükümlerini okudum, kabul ettim” ibaresinin elle yazılması ve imzalanması gerekmektedir.

 -Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde varisin/varislerin kaşe ve imzası olmalıdır.

- Mesul Müdür bulunması halinde ayrıca “mesul müdür kaşesi” de basılarak imzalanmalıdır.   

-Eczacı varsa ayrıca mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası ve Diploma Numarasının yazılması,

TIBBİ MALZEME TEMİNİ SÖZLEŞMESİ ve EKİNDE OLMASI GEREKEN BELGELER

1- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

2- Ek-6/2 Sözleşme Başvuru Formu (Odamızdan temin edilecektir)

NOT: Tıbbi malzeme sözleşmesine tarih yazılmayacak.

 

Oda aidatlarını ödemeyen meslektaşlarımızdan sözleşme ile birlikte aidatlarda alınacaktır.

2018 YILI AİDATLARI

SERBEST ECZANE AİDATLARI                                                                               KAMU ECZACI AİDATI

TEB AİDATI                     54,28 TL.                                                                                       27,14  TL.

ODA HİZ.KAT.PAY.       814,20 TL.                                                                                         –

              TOPLAM          868,48 TL.                

YUKARIDA BULUNAN AİDATLARI ODAMIZIN DENİZBANK TR 24 0013 4000 0148 2900 3000 01 NOLU HESABINA EFT VEYA ODAMIZA NAKİT YADA KREDİ KARTI İLE DE ÖDEME YAPABİLİRSİNİZ.BANKAYA YATIRAN MESLEKTAŞLARIMIZIN MAKBUZU ODAMIZA ULAŞTIRMASI RİCA OLUNUR.

 

2018 AFET FONU AİDATI        54,28 TL.                                                                                  –

YARDIMLAŞMA SAN.AİDATI 162,83 TL.                                                                               81,41 TL.

 

AFET FONU İLE YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATINI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ HESABINA YATIRMANIZ RİCA OLUNUR.DEKONTLARI ODAMIZA ULAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

TEB Yardımlaşma Sandığı Banka Hesap Numaraları: Ankara

T.İş Bankası Farabi Şb. IBAN No: TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46 (Aidatlar  162 ,83 TL.)
T.İş Bankası Farabi Şb. IBAN No: TR 55 0006 4000 0014 2400 4427 40 (Afet Fonu  54,28 TL.)