2018 ADALET BAKANLIĞI (CEZAEVİ)SÖZLEŞMESİ ODAMIZA ULAŞMIŞTIR...2018 Yılı Adalet Bakanlığı (Cezaevi) sözleşmeleri odamıza ulaşmıştır. Sözleşme yenilemek isteyen meslektaşlarımız sözleşmeyi odamızdan temin edebilirler. Sözleşme ücreti 50,00 TL.dir.

  2018 Cezaevi sözleşmenizi 01.06.2018 Cuma günü saat 16:30’a kadar Cezaevi Müdürlüğüne  teslim etmeniz gerekmektedir.

3 nüsha olan Sözleşmede  tarih bölümünü boş bırakınız.

Ekler  : 1-Adres değişikli halinde Ruhsat fotokopisi

             2-Eczane Bilgi Formu ( vergi dairesinden onaylı ve ıslak imzalı )

            3-Sözleşmeye Engel Yoktur Belgesi ( Odadan temin edilecek,güncel tarih yazılacak)

            4-Dilekçe (Odadan temin edilecek )

 

 ../resim/2018/hasılat_formu.doc