Haberler / Oda'dan / 2022 SGK VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ ODAMIZA GELMİŞTİR. 21.04.2022

Oda'dan

2022 SGK VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ ODAMIZA GELMİŞTİR. 21.04.2022

2022 SGK VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ ODAMIZA GELMİŞTİR. 21.04.2022

    Sayın meslektaşımız,

    2022 yılına ait SGK ilaç ve medikal sözleşmeleri odamıza gelmiştir. Sözleşmeler ve ekleri odamızdan ücretleri mukabilinde bugünden itibaren alınabilecektir. Almış olduğunuz sözleşmeler doldurulduktan sonra en geç 25 Nisan 2022 saat 17:00 a kadar pazartesi geri odamıza geri teslim edilecektir. Sözleşmeler kuruma odamız aracılığı ile teslim edilecektir.

Not: 2020 Yılı Satış Hasılat Bilgisini gösteren EK-5 formları daha önce odamız tarafından kuruma teslim edildiği için tekrar getirilmesine gerek yoktur.

     SÖZLEŞMELER İÇİN İSTENEN BELGELER

 -    Sözleşmeler için  yeni tarihli Adli sicil kaydı olması gerekmektedir. ( e-Devlet üzerinden de alınabilir )

 -    Ruhsat ve Sertifika  Fotokopisi (Adreste Değişiklik Olması Halinde)

-     Dilekçe ve Engel yoktur belgeleri odamızca temin edilecektir.

    Not: Sözleşme alınabilmesi için üyenin aidat borcunun olmaması gerekmektedir. Aidat bilgilerini odamız sekreterliğinden öğrenebilirsiniz.

Sözleşme ücretleri ve kademeleri şöyledir;

 

0-750.000                             1 .Kademe (% 0 )           150 TL 
750.000 - 1.250.000           1 .Kademe (% 0 )            250 TL 
1.250.000-1.562.500          2 .Kademe (% 0,75 )      350 TL 
1.562.500-1.875.000          3.Kademe (% 1,30 )       400 TL 
1.875.000-2.625.000          4.Kademe (% 1,60 )       450 TL 
2.625.000-3.125.000          5.Kademe (% 2,25 )       500 TL 
3.125.000 TL'nin üzeri        6.Kademe (% 2,50 )       550 TL

 

SÖZLEŞMELER DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

 

- 4 nüsha halindeki sözleşmenin hepsinde seri numarasının aynı olduğunun kontrol edilmesi

-Her nüshanın en üst kısma 1864…….…. ile başlayan SGK Sicil Numaralarının yazılması gerekmektedir.

-Eczane adresinin listelerle karşılaştırılarak ve ruhsatta olduğu şekilde yazılması (ayrıca kaşelerdeki adresin de aynı olması)

-Adres değişikliği olup bildirim yapmamış eczanelerin, adres değişikliği dilekçesi, ruhsat fotokopisi ve İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak olan Ruhsat Teslim Tebellüğ Tutanağı’ nın fotokopisini sözleşmeye eklemeleri

-Eczacı ad-soyadının yazılması, askerlik, hastalık, vefat vb. durumlarda mesul müdür olması halinde mesul müdür ad-soyadının yazılması,

-Sözleşmenin başlangıç tarihi 01.10.2021 olarak yazılması (01.10.2021 tarihinden sonra sözleşme yapan eczaneler için sözleşme tarihinin yazılması)

-Sadece “KURUMA VERİLECEK”  nüshasının ön yüzüne  “Protokol hükümlerini okudum ve kabul ettim” yazılacak, iç sayfalara (sağ sayfa ve sol sayfa) ve arka sayfaya sadece imza yeterlidir.

Diğer nüshaların; ön-iç sayfa (sağ sayfa ve sol sayfa) ve arka sayfaya sadece imza yeterlidir.

-Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde varisin/varislerin kaşe ve imzası olmalıdır.

 

- Mesul Müdür bulunması halinde ayrıca “mesul müdür kaşesi” de basılarak imzalanmalıdır.    

YILDIZ ECZANESİ

Nuri Şeker Cad.No:62/C
Tel : 2245666

SERKAN ECZANESİ

Hakkı Yağcı Cad.Ziraat Bankası Aralığı
Tel : 2272720

EYMEN ECZANESİ

Uşak Eski Devlet Hastanesi Karşısı
Tel : 2277027
SGK KAN ÜRÜNÜ TURNİKESİ
ÖZÇELİK Sıradaki
SOSYAL HİZMETLER TURNİKESİ
ERİTROPOİETİN - DARBEPOETİN
ERİTROPOİETİN - DARBEPOETİN
MENDEPAZARI Sıradaki
YATAN HASTA TURNİKESİ
CEZAEVİ TURNİKESİ