Açılış Bilgileri

  • 536

Açılış Bilgileri

1- Eczane açma dilekçesi.

2- Eczane açılmak istenen yerin krokisi ve adresi (ÇİZEN MİMAR ONAYLI KAŞE VE İMZALI).

3- Mülk kendise ait ise;Tapu sureti, Kiralanmış ise; Kira sözleşmesi.

4- Yapı iskan belgesi (Belediyeden).

5- Eczane olacak yerin su ve elektrik hizmetlerinden yararlanacak eczacı adına olduğunu gösterir fatura veya güvence alındı makbuzu.

6- Eczanenin tamamen kendisine ait olduğunu, ikinci şahısların eczane edinemiyeceğine dair

ve '' Yukarıda ünvanı belirtilen eczanede yapacağım alışverişler için kendi imzamı taşıyan senet ve çek taahhüt ettiğimi bildirir'' Şeklinde noterden alınan taahhütname.

7- Alınmış olan demirbaş( buzdolabı, hassas terazi,raf,dolap) fatura fotokopileri

8- İlçelere açılacak eczanelerde bağlı bulundukları ilçe temsilcilik belgesi

9- Ruhsat fotokopisi (Bakanlıktan ruhsat geldikten sonra alınacak)

10- Noterden imza sirküleri (Son 6 ayda hazırlanmış)

11- Eczane sigorta poliçesi

ŞİFA ECZANESİ

İsmet Paşa Cad. No:60/A Halkbank Yanı
Tel : 2151245

MURAT ECZANESİ

Atatürk Mh. 2. Saçma Sokak No:8 (Şekerevleri Mezarlığı)
Tel : 2235554

ZAFER ECZANESİ

Dikilitaş Mh. Camii Sok No:7/A
Tel : 2231253
SOSYAL HİZMETLER TURNİKESİ
YATAN HASTA TURNİKESİ
SAĞLIK Sıradaki
SGK KAN ÜRÜNÜ TURNİKESİ
YATAN HASTA TURNİKESİ
YÜKSEL Sıradaki
ERİTROPOİETİN - DARBEPOETİN
ERİTROPOİETİN - DARBEPOETİN
CEZAEVİ TURNİKESİ