Nakil Bilgileri

  • 536

Nakil Bilgileri

1- Eczane nakil dilekçesi.

2- Eczane nakkil olacak yerin krokisi ve adresi (Çizen mimar onaylı kaşeli ve imzalı).

3- Mülk kendisine ait ise; Tapu sureti ,Kiralanmış ise Kira sözleşmesi.

4- Yapı iskan belgesi(Belediyeden).

5- Eczane olacak yerin su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığı eczacı adına olduğunu gösterir fatura ve güvence alındısı makbuzu.

6- İlçelerde nakil olacak eczanelerde bağlı bulundukları ilçe temsilcilik uygunluk belgesi.

7- Ruhsat fotokpisi(Bakanlıktan ruhsat geldikten sonra alınacak).

8- Noterden imza sirküleri (Son 6 ayda hazırlanmış).

9- İkametgah belgesi.

 

ÇAKIR ECZANESİ

Özel Öztan Hastanesi Yanı
Tel : 2246069

DEMET ECZANESİ

Atatürk Mah.2.Saçma Sok.No:3/B (Şekerevleri Mezarlığı)
Tel : 2317515

EBRU ECZANESİ

Nuri Şeker Cad No:112/C
Tel : 2278818
YATAN HASTA TURNİKESİ
SOSYAL HİZMETLER TURNİKESİ
YÜKSEL Sıradaki
ERİTROPOİETİN - DARBEPOETİN
SGK KAN ÜRÜNÜ TURNİKESİ
ERİTROPOİETİN - DARBEPOETİN
CEZAEVİ TURNİKESİ