Devir Bilgileri

  • 536

Devir Bilgileri

1-Eczane Açılacağını Bildirir Dilekçe,

2-Kısa Özgeçmiş,

3-Herhangi Bir Kamu Kuruluşunda Çalışmadığını Gösterir Dilekçe veya Belge,

4-Eczane açılmak istenen yerin Krokisi ve Adresi (Çizen mühendisin imza ve kaşesi) (1 Asıl -1 Fotokopi)Mülk kendine ait ise tapu sureti, değil ise kullanım izni, kiralanmış ise kira sözleşme sureti,(Vergi Dairesinden alınmış damga vergisi makbuzu)

5-Eczane olacak yerin dükkan olduğuna dair aslına uygunluğu tapu müdürlüğü veya noterden tasdiklenmiş tapu senedi fotokopisi,

6-Eczane olacak dükkanı kiraya veren kişi dükkan sahibi değilse kiraya verebilme yetki belgesi,

7-Eczane açılacak yerin su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösterir fatura yada güvence alındısı makbuzunun sureti,

8,Eczanenin tamamen kendine ait olduğu, ikinci şahısların eczane üzerinde hak talep edemeyeceklerine dair ve “yukarıda ünvanı belirtilen eczanemde bundan böyle yapacağım alışverişler için kendi imzasını taşıyan senet ve çek kullanacağım BEYAN ve TAAHHÜT ETTİĞİMİ BİLDİRİR” şeklinde NOTERDEN alınan TAAHHÜTNAME,

9-Alınmış olan demirbaş (Buzdolabı, Hassas Terazi, Raf ve Dolaplar) fatura fotokopileri ,

10-Diploma fotokopisi,

11-İkamet senedi (1 adet), Nüfus sureti (1 adet), 1 adet fotoğraf,

12-Eczanede kullanılacak etiketlerden 1 beyaz, 1 kırmızı örnek ve eczane kaşesi,

13-Evrakların saklanması için 2 adet plastik dosya,

 

Eczane devirleri; devir eden ve devir alan eczacılarla birlikte Oda ve Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin onayı ile yapılır.

Eczaneyi devir almak isteyen eczacı da, Eczacı odasına kayıtlı değil ise kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra devir almak istediği eczane ve eczacı adına da belirten dilekçeyi Eczacı Odası’na verir.

YILDIZ ECZANESİ

Nuri Şeker Cad.No:62/C
Tel : 2245666

SERKAN ECZANESİ

Hakkı Yağcı Cad.Ziraat Bankası Aralığı
Tel : 2272720

EYMEN ECZANESİ

Uşak Eski Devlet Hastanesi Karşısı
Tel : 2277027
SGK KAN ÜRÜNÜ TURNİKESİ
ÖZÇELİK Sıradaki
SOSYAL HİZMETLER TURNİKESİ
ERİTROPOİETİN - DARBEPOETİN
ERİTROPOİETİN - DARBEPOETİN
MENDEPAZARI Sıradaki
YATAN HASTA TURNİKESİ
CEZAEVİ TURNİKESİ